دلار هنگ کنگ / روپیه پاکستان

HKD/PKR Ask
نرخ فعلی:: 20.9487 0.82
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 20.9487 0.82
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 20.9487 0.82
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۴۹:۴۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
20.9487 11:49:41 0.0019 0.01% 0.1705 0.82% 0.1708 0.82% 0.0577 0.0513
20.9468 11:08:20 0.0018 0.01% 0.1686 0.81% 0.1689 0.81% 0.0558 0.0532
20.945 10:43:00 0.0003 - 0.1668 0.80% 0.1671 0.80% 0.054 0.055
20.9447 10:08:16 0.241 1.16% 0.1665 0.80% 0.1668 0.80% 0.0537 0.0553
20.7037 09:28:53 0.0828 0.40% 0.0745 0.36% 0.0742 0.36% 0.1873 0.2963
20.7865 08:43:11 0.001 - 0.0083 0.04% 0.0086 0.04% 0.1045 0.2135
20.7875 08:21:52 0.0013 0.01% 0.0093 0.04% 0.0096 0.05% 0.1035 0.2125
20.7862 07:21:52 0.0008 - 0.008 0.04% 0.0083 0.04% 0.1048 0.2138
20.787 07:08:01 0.0027 0.01% 0.0088 0.04% 0.0091 0.04% 0.104 0.213
20.7843 06:42:57 0.0022 0.01% 0.0061 0.03% 0.0064 0.03% 0.1067 0.2157
20.7865 06:21:53 0.0013 0.01% 0.0083 0.04% 0.0086 0.04% 0.1045 0.2135
20.7878 06:07:58 0.004 0.02% 0.0096 0.05% 0.0099 0.05% 0.1032 0.2122
20.7838 05:42:52 0.0013 0.01% 0.0056 0.03% 0.0059 0.03% 0.1072 0.2162
20.7851 05:07:51 0.0006 - 0.0069 0.03% 0.0072 0.03% 0.1059 0.2149
20.7857 04:43:04 0.0035 0.02% 0.0075 0.04% 0.0078 0.04% 0.1053 0.2143
20.7822 04:21:57 0.0003 - 0.004 0.02% 0.0043 0.02% 0.1088 0.2178
20.7825 04:07:49 0.0002 - 0.0043 0.02% 0.0046 0.02% 0.1085 0.2175
20.7827 03:43:02 0.0021 0.01% 0.0045 0.02% 0.0048 0.02% 0.1083 0.2173
20.7806 03:21:56 0.0029 0.01% 0.0024 0.01% 0.0027 0.01% 0.1104 0.2194
20.7777 01:42:58 0.0014 0.01% 0.0005 - 0.0002 - 0.1133 0.2223
20.7763 01:01:55 0.0016 0.01% 0.0019 0.01% 0.0016 0.01% 0.1147 0.2237
20.7779 00:43:33 - - 0.0003 - - - 0.1131 0.2221
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی