دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی

HKD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.5438 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5438 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5438 -

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / رینگیت مالزی در روز جاری

۱۱:۰۴:۰۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.5438 11:04:02 - - - - 0.0001 0.02% - 0.4562
0.5438 11:03:58 0.0001 0.02% - - 0.0001 0.02% - 0.4562
0.5439 10:45:36 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0001 0.4561
0.5438 10:04:32 - - - - 0.0001 0.02% - 0.4562
0.5438 10:04:31 0.0003 0.06% - - 0.0001 0.02% - 0.4562
0.5435 09:44:27 0.0001 0.02% 0.0003 0.06% 0.0002 0.04% 0.0003 0.4565
0.5436 09:23:31 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0002 0.4564
0.5438 08:44:17 0.0002 0.04% - - 0.0001 0.02% - 0.4562
0.5436 08:04:18 - - 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0002 0.4564
0.5436 08:04:16 0.0004 0.07% 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0002 0.4564
0.544 06:04:00 - - 0.0002 0.04% 0.0003 0.06% 0.0002 0.456
0.544 06:03:59 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.0003 0.06% 0.0002 0.456
0.5438 05:43:57 0.0004 0.07% - - 0.0001 0.02% - 0.4562
0.5442 05:03:28 - - 0.0004 0.07% 0.0005 0.09% 0.0004 0.4558
0.5442 05:03:16 0.0005 0.09% 0.0004 0.07% 0.0005 0.09% 0.0004 0.4558
0.5437 04:22:53 - - 0.0001 0.02% - - 0.0001 0.4563
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی