دلار هنگ کنگ / پزوی مکزیک

HKD/MXN Ask
نرخ فعلی:: 2.6013 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.6013 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.6013 0.08
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / پزوی مکزیک در روز جاری

۱۲:۳۷:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.6013 12:37:57 - - 0.002 0.08% 0.0022 0.08% 0.0109 0.3987
2.6013 12:37:57 0.0032 0.12% 0.002 0.08% 0.0022 0.08% 0.0109 0.3987
2.5981 12:04:38 - - 0.0012 0.05% 0.001 0.04% 0.0141 0.4019
2.5981 12:04:38 0.0006 0.02% 0.0012 0.05% 0.001 0.04% 0.0141 0.4019
2.5975 11:43:45 0.0018 0.07% 0.0018 0.07% 0.0016 0.06% 0.0147 0.4025
2.5957 11:23:34 0.0014 0.05% 0.0036 0.14% 0.0034 0.13% 0.0165 0.4043
2.5971 11:03:48 - - 0.0022 0.08% 0.002 0.08% 0.0151 0.4029
2.5971 11:03:48 0.0025 0.10% 0.0022 0.08% 0.002 0.08% 0.0151 0.4029
2.5946 10:43:53 0.0008 0.03% 0.0047 0.18% 0.0045 0.17% 0.0176 0.4054
2.5954 10:22:58 0.0023 0.09% 0.0039 0.15% 0.0037 0.14% 0.0168 0.4046
2.5977 10:03:44 - - 0.0016 0.06% 0.0014 0.05% 0.0145 0.4023
2.5977 10:03:42 0.0003 0.01% 0.0016 0.06% 0.0014 0.05% 0.0145 0.4023
2.598 09:43:37 0.0008 0.03% 0.0013 0.05% 0.0011 0.04% 0.0142 0.402
2.5972 09:03:34 - - 0.0021 0.08% 0.0019 0.07% 0.015 0.4028
2.5972 09:03:34 0.0001 - 0.0021 0.08% 0.0019 0.07% 0.015 0.4028
2.5971 08:43:50 0.0001 - 0.0022 0.08% 0.002 0.08% 0.0151 0.4029
2.597 08:22:50 0.0008 0.03% 0.0023 0.09% 0.0021 0.08% 0.0152 0.403
2.5978 08:03:15 - - 0.0015 0.06% 0.0013 0.05% 0.0144 0.4022
2.5978 08:03:12 0.0001 - 0.0015 0.06% 0.0013 0.05% 0.0144 0.4022
2.5979 07:02:54 - - 0.0014 0.05% 0.0012 0.05% 0.0143 0.4021
2.5979 07:02:53 0.0002 0.01% 0.0014 0.05% 0.0012 0.05% 0.0143 0.4021
2.5981 06:43:46 0.0003 0.01% 0.0012 0.05% 0.001 0.04% 0.0141 0.4019
2.5984 06:03:04 - - 0.0009 0.03% 0.0007 0.03% 0.0138 0.4016
2.5984 06:03:03 0.0002 0.01% 0.0009 0.03% 0.0007 0.03% 0.0138 0.4016
2.5986 05:43:48 0.0001 - 0.0007 0.03% 0.0005 0.02% 0.0136 0.4014
2.5987 05:22:48 0.0018 0.07% 0.0006 0.02% 0.0004 0.02% 0.0135 0.4013
2.5969 05:02:51 - - 0.0024 0.09% 0.0022 0.08% 0.0153 0.4031
2.5969 05:02:51 0.0008 0.03% 0.0024 0.09% 0.0022 0.08% 0.0153 0.4031
2.5977 04:43:33 0.0002 0.01% 0.0016 0.06% 0.0014 0.05% 0.0145 0.4023
2.5975 03:43:46 0.0012 0.05% 0.0018 0.07% 0.0016 0.06% 0.0147 0.4025
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی