دلار هنگ کنگ / درهم مراکش

HKD/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.1666 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.1666 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.1666 0.03
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / درهم مراکش در روز جاری

۱۸:۰۳:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.1666 18:03:35 - - 0.0003 0.03% 0.0005 0.04% 0.0004 0.1666
1.1666 18:03:23 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0005 0.04% 0.0004 0.1666
1.1664 17:23:09 0.0006 0.05% 0.0005 0.04% 0.0007 0.06% 0.0006 0.1664
1.1658 17:03:57 - - 0.0011 0.09% 0.0013 0.11% 0.0012 0.1658
1.1658 17:03:54 0.0004 0.03% 0.0011 0.09% 0.0013 0.11% 0.0012 0.1658
1.1662 16:43:41 0.0002 0.02% 0.0007 0.06% 0.0009 0.08% 0.0008 0.1662
1.166 16:23:00 0.0001 0.01% 0.0009 0.08% 0.0011 0.09% 0.001 0.166
1.1661 16:03:59 - - 0.0008 0.07% 0.001 0.09% 0.0009 0.1661
1.1661 16:03:58 0.0001 0.01% 0.0008 0.07% 0.001 0.09% 0.0009 0.1661
1.166 15:44:00 0.0003 0.03% 0.0009 0.08% 0.0011 0.09% 0.001 0.166
1.1657 15:22:53 0.0003 0.03% 0.0012 0.10% 0.0014 0.12% 0.0013 0.1657
1.166 14:43:45 0.0004 0.03% 0.0009 0.08% 0.0011 0.09% 0.001 0.166
1.1664 13:43:49 0.0002 0.02% 0.0005 0.04% 0.0007 0.06% 0.0006 0.1664
1.1666 13:22:59 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0005 0.04% 0.0004 0.1666
1.1667 13:03:44 - - 0.0002 0.02% 0.0004 0.03% 0.0003 0.1667
1.1667 13:03:43 0.0005 0.04% 0.0002 0.02% 0.0004 0.03% 0.0003 0.1667
1.1672 12:23:10 0.0004 0.03% 0.0003 0.03% 0.0001 0.01% 0.0002 0.1672
1.1668 12:04:32 - - 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0002 0.1668
1.1668 12:04:32 0.0008 0.07% 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0002 0.1668
1.1676 11:22:59 0.0002 0.02% 0.0007 0.06% 0.0005 0.04% 0.0006 0.1676
1.1678 10:43:38 0.0006 0.05% 0.0009 0.08% 0.0007 0.06% 0.0008 0.1678
1.1672 09:43:38 0.0004 0.03% 0.0003 0.03% 0.0001 0.01% 0.0002 0.1672
1.1676 09:03:29 - - 0.0007 0.06% 0.0005 0.04% 0.0006 0.1676
1.1676 09:03:20 0.0004 0.03% 0.0007 0.06% 0.0005 0.04% 0.0006 0.1676
1.1672 08:43:49 0.0005 0.04% 0.0003 0.03% 0.0001 0.01% 0.0002 0.1672
1.1677 08:22:51 0.0002 0.02% 0.0008 0.07% 0.0006 0.05% 0.0007 0.1677
1.1675 08:03:19 - - 0.0006 0.05% 0.0004 0.03% 0.0005 0.1675
1.1675 08:03:15 0.0002 0.02% 0.0006 0.05% 0.0004 0.03% 0.0005 0.1675
1.1677 07:22:40 0.0002 0.02% 0.0008 0.07% 0.0006 0.05% 0.0007 0.1677
1.1675 07:02:58 - - 0.0006 0.05% 0.0004 0.03% 0.0005 0.1675
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی