دلار هنگ کنگ / درهم مراکش

HKD/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.1918 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.1918 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.1918 0.12

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار هنگ کنگ / درهم مراکش

در حال حاضر قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هنگ کنگ / درهم مراکش 1.1918 ریال می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش روز گذشته برابر با 1.1935 ریال بود

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به روز گذشته 0.0017 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هنگ کنگ / درهم مراکش برابر با 1.1936 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / درهم مراکش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.194 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / درهم مراکش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1918 ریال

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / درهم مراکش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 1.1862 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.47 درصدی یا 0.0056 ریال دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / درهم مراکش در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 1.1861 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.48  درصدی یا 0.0057 ریال دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / درهم مراکش در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 1.1647 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.32 درصدی یا 0.0271 ریال دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / درهم مراکش در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 1.1544 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.23 درصدی یا 0.0374 ریال دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / درهم مراکش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 1.152 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.45 درصدی یا 0.0398 ریال دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هنگ کنگ / درهم مراکش برابر است با 1.3303 ریال که در تاریخ دوشنبه 18 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.251995 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار هنگ کنگ / درهم مراکش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.48 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / درهم مراکش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.32 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / درهم مراکش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش، 0.48 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش، 0.48 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش،  0.48 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش،  0.48 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش،  0.48 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش،  0.48 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / درهم مراکش نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 30.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / درهم مراکش،  0.48 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار هنگ کنگ / درهم مراکش

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین