دلار هنگ کنگ / ین ژاپن

HKD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 14.6093 3.68
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 14.6093 3.68
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 14.6093 3.68
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / ین ژاپن در روز جاری

۱۳:۰۳:۴۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
14.6093 13:03:41 - - 0.5183 3.68% 0.0732 0.50% 0.0705 0.6093
14.6093 13:03:40 0.5183 3.68% 0.5183 3.68% 0.0732 0.50% 0.0705 0.6093
14.091 12:42:53 0.5284 3.75% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6194 12:37:42 - - 0.5284 3.75% 0.0631 0.43% 0.0604 0.6194
14.6194 12:37:42 0.5284 3.75% 0.5284 3.75% 0.0631 0.43% 0.0604 0.6194
14.091 12:21:41 0.5356 3.80% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6266 12:04:13 - - 0.5356 3.80% 0.0559 0.38% 0.0532 0.6266
14.6266 12:04:12 0.5356 3.80% 0.5356 3.80% 0.0559 0.38% 0.0532 0.6266
14.091 11:56:24 0.5312 3.77% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6222 11:43:40 0.5312 3.77% 0.5312 3.77% 0.0603 0.41% 0.0576 0.6222
14.091 11:28:26 0.543 3.85% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.634 11:23:19 0.543 3.85% 0.543 3.85% 0.0485 0.33% 0.0458 0.634
14.091 11:07:52 0.5672 4.03% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6582 11:03:28 - - 0.5672 4.03% 0.0243 0.17% 0.0216 0.6582
14.6582 11:03:28 0.0083 0.06% 0.5672 4.03% 0.0243 0.17% 0.0216 0.6582
14.6665 10:43:47 0.003 0.02% 0.5755 4.08% 0.016 0.11% 0.0133 0.6665
14.6635 10:22:55 0.5725 4.06% 0.5725 4.06% 0.019 0.13% 0.0163 0.6635
14.091 10:14:31 0.5722 4.06% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6632 10:03:24 - - 0.5722 4.06% 0.0193 0.13% 0.0166 0.6632
14.6632 10:03:20 0.5722 4.06% 0.5722 4.06% 0.0193 0.13% 0.0166 0.6632
14.091 09:49:28 0.579 4.11% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.67 09:43:32 0.579 4.11% 0.579 4.11% 0.0125 0.09% 0.0098 0.67
14.091 09:21:36 0.5742 4.07% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6652 09:03:18 - - 0.5742 4.07% 0.0173 0.12% 0.0146 0.6652
14.6652 09:03:18 0.5742 4.07% 0.5742 4.07% 0.0173 0.12% 0.0146 0.6652
14.091 08:56:29 0.5703 4.05% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6613 08:43:42 0.5703 4.05% 0.5703 4.05% 0.0212 0.14% 0.0185 0.6613
14.091 08:35:40 - - - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.091 08:35:40 0.5667 4.02% - - 0.5915 4.20% 0.5888 0.091
14.6577 08:22:46 0.5667 4.02% 0.5667 4.02% 0.0248 0.17% 0.0221 0.6577
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی