خبر

دلار هنگ کنگ / ین ژاپن

HKD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 20.3397 0.48
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20.3397 0.48

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.3397 0.48

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی