دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا

HKD/JMD Ask
نرخ فعلی:: 20.15 0.55
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20.15 0.55

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.15 0.55

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا

در حال حاضر قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا
20.15 ریال
می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا روز گذشته برابر با
20.27 ریال
بود

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به روز گذشته
0.12 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا برابر با 20.26 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

20.26 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

20.09 ریال

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 20.11 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.19 درصدی یا 0.04 ریال دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 20.05 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.49  درصدی یا 0.1 ریال دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 19.57 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.96 درصدی یا 0.58 ریال دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  با رقم 19.38 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.97 درصدی یا 0.77 ریال دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 19.09 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.55 درصدی یا 1.06 ریال دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا برابر است با 20.27 ریال که در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.695479 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.49 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.96 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا، 0.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا، 0.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا،  0.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا،  0.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا،  0.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا،  0.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا،  0.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار هنگ کنگ / دلار جامائیکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی