دلار هنگ کنگ / روپیه هند

HKD/INR Ask
نرخ فعلی:: 9.6332 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.6332 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.6332 0.05
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / روپیه هند در روز جاری

۱۲:۰۴:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.6332 12:04:38 - - 0.0046 0.05% 0.0028 0.03% 0.0172 0.3668
9.6332 12:04:38 0.0139 0.14% 0.0046 0.05% 0.0028 0.03% 0.0172 0.3668
9.6471 11:43:45 0.0129 0.13% 0.0185 0.19% 0.0167 0.17% 0.0033 0.3529
9.6342 11:23:34 0.01 0.10% 0.0056 0.06% 0.0038 0.04% 0.0162 0.3658
9.6442 11:03:48 - - 0.0156 0.16% 0.0138 0.14% 0.0062 0.3558
9.6442 11:03:48 0.0069 0.07% 0.0156 0.16% 0.0138 0.14% 0.0062 0.3558
9.6373 10:43:53 0.0036 0.04% 0.0087 0.09% 0.0069 0.07% 0.0131 0.3627
9.6409 10:22:58 0.009 0.09% 0.0123 0.13% 0.0105 0.11% 0.0095 0.3591
9.6319 10:03:43 - - 0.0033 0.03% 0.0015 0.02% 0.0185 0.3681
9.6319 10:03:41 0.004 0.04% 0.0033 0.03% 0.0015 0.02% 0.0185 0.3681
9.6359 09:43:37 0.004 0.04% 0.0073 0.08% 0.0055 0.06% 0.0145 0.3641
9.6399 09:03:34 - - 0.0113 0.12% 0.0095 0.10% 0.0105 0.3601
9.6399 09:03:34 0.004 0.04% 0.0113 0.12% 0.0095 0.10% 0.0105 0.3601
9.6359 08:43:50 0.0054 0.06% 0.0073 0.08% 0.0055 0.06% 0.0145 0.3641
9.6413 08:22:50 0.0026 0.03% 0.0127 0.13% 0.0109 0.11% 0.0091 0.3587
9.6439 08:03:15 - - 0.0153 0.16% 0.0135 0.14% 0.0065 0.3561
9.6439 08:03:11 0.0026 0.03% 0.0153 0.16% 0.0135 0.14% 0.0065 0.3561
9.6465 07:22:50 0.0025 0.03% 0.0179 0.19% 0.0161 0.17% 0.0039 0.3535
9.649 07:02:54 - - 0.0204 0.21% 0.0186 0.19% 0.0014 0.351
9.649 07:02:53 0.0007 0.01% 0.0204 0.21% 0.0186 0.19% 0.0014 0.351
9.6483 06:43:46 0.0177 0.18% 0.0197 0.20% 0.0179 0.19% 0.0021 0.3517
9.6306 06:22:52 0.0002 - 0.002 0.02% 0.0002 - 0.0198 0.3694
9.6308 06:03:03 - - 0.0022 0.02% 0.0004 - 0.0196 0.3692
9.6308 06:03:03 0.0001 - 0.0022 0.02% 0.0004 - 0.0196 0.3692
9.6307 05:43:48 0.0003 - 0.0021 0.02% 0.0003 - 0.0197 0.3693
9.6304 05:22:48 0.0003 - 0.0018 0.02% - - 0.02 0.3696
9.6307 05:02:51 - - 0.0021 0.02% 0.0003 - 0.0197 0.3693
9.6307 05:02:51 0.0005 0.01% 0.0021 0.02% 0.0003 - 0.0197 0.3693
9.6302 04:43:33 0.0011 0.01% 0.0016 0.02% 0.0002 - 0.0202 0.3698
9.6313 04:02:47 - - 0.0027 0.03% 0.0009 0.01% 0.0191 0.3687
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی