خبر

دلار هنگ کنگ / پوند انگلیس

HKD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.1068 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1068 0.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1068 0.37

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی