دلار هنگ کنگ / پوند مصر

HKD/EGP Ask
نرخ فعلی:: 2.0243 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.0243 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.0243 0

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / پوند مصر در روز جاری

۱۷:۰۴:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.0243 17:04:00 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
2.0243 17:03:53 0.0001 - 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
2.0244 16:44:24 0.0006 0.03% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0003 0.0244
2.0238 16:30:01 0.0001 - 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0003 0.0238
2.0237 16:04:00 - - 0.0005 0.02% 0.0005 0.02% 0.0004 0.0237
2.0237 16:03:59 0.0004 0.02% 0.0005 0.02% 0.0005 0.02% 0.0004 0.0237
2.0233 15:43:53 0.0006 0.03% 0.0009 0.04% 0.0009 0.04% 0.0008 0.0233
2.0239 15:16:37 0.0001 - 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 0.0239
2.024 13:04:43 - - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0001 0.024
2.024 13:04:32 0.0001 - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0001 0.024
2.0239 12:44:33 0.0001 - 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0002 0.0239
2.0238 12:30:32 0.0003 0.01% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0003 0.0238
2.0241 12:04:50 - - 0.0001 - 0.0001 - - 0.0241
2.0241 12:04:47 0.0013 0.06% 0.0001 - 0.0001 - - 0.0241
2.0228 11:44:30 0.0014 0.07% 0.0014 0.07% 0.0014 0.07% 0.0013 0.0228
2.0242 11:04:00 - - - - - - 0.0001 0.0242
2.0242 11:04:00 0.0001 - - - - - 0.0001 0.0242
2.0243 10:44:41 0.0001 - 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
2.0244 10:04:53 - - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0003 0.0244
2.0244 10:04:50 0.0001 - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0003 0.0244
2.0243 09:03:53 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
2.0243 09:03:51 0.0001 - 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
2.0244 07:22:45 0.0001 - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0003 0.0244
2.0243 07:03:30 - - 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
2.0243 07:03:19 0.0001 - 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
2.0242 05:43:53 0.0001 - - - - - 0.0001 0.0242
2.0241 05:23:15 0.0001 - 0.0001 - 0.0001 - - 0.0241
2.0242 05:03:43 - - - - - - 0.0001 0.0242
2.0242 05:03:32 0.0001 - - - - - 0.0001 0.0242
2.0243 04:44:57 0.0002 0.01% 0.0001 - 0.0001 - 0.0002 0.0243
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین