دلار هنگ کنگ / پوند مصر

HKD/EGP Ask
نرخ فعلی:: 2.022 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.022 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.022 -

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار هنگ کنگ / پوند مصر

در حال حاضر قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار هنگ کنگ / پوند مصر
2.022 ریال
می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر روز گذشته برابر با
2.022 ریال
بود

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار هنگ کنگ / پوند مصر برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.022 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار هنگ کنگ / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.0213 ریال

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / پوند مصر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 2.0206 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.06 درصدی یا 0.0014 ریال دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / پوند مصر   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 2.0237 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.08  درصدی یا 0.0017 ریال دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / پوند مصر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 2.0261 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.2 درصدی یا 0.0041 ریال دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / پوند مصر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 2.0285 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.32 درصدی یا 0.0065 ریال دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار هنگ کنگ / پوند مصر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 2.0295 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.36 درصدی یا 0.0075 ریال دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار هنگ کنگ / پوند مصر برابر است با 2.288 ریال که در تاریخ چهارشنبه 9 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.019786 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار هنگ کنگ / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.08 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.2 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.32 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار هنگ کنگ / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.36 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.78  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر، 0.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر، 0.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار هنگ کنگ / پوند مصر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار هنگ کنگ / پوند مصر،  0.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار هنگ کنگ / پوند مصر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی