دلار هنگ کنگ / کرون دانمارک

HKD/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.8109 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8109 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8109 0.06
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۲۸:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.8109 15:28:58 0.0001 0.01% 0.0005 0.06% 0.0004 0.05% 0.0022 0.1891
0.811 15:08:07 0.0006 0.07% 0.0006 0.07% 0.0005 0.06% 0.0021 0.189
0.8116 14:43:15 0.0002 0.02% 0.0012 0.15% 0.0011 0.14% 0.0015 0.1884
0.8114 14:08:20 0.0003 0.04% 0.001 0.12% 0.0009 0.11% 0.0017 0.1886
0.8117 13:43:17 0.0001 0.01% 0.0013 0.16% 0.0012 0.15% 0.0014 0.1883
0.8116 13:28:52 0.0004 0.05% 0.0012 0.15% 0.0011 0.14% 0.0015 0.1884
0.8112 12:49:58 0.0002 0.02% 0.0008 0.10% 0.0007 0.09% 0.0019 0.1888
0.8114 12:28:50 0.0002 0.02% 0.001 0.12% 0.0009 0.11% 0.0017 0.1886
0.8116 12:08:19 0.0005 0.06% 0.0012 0.15% 0.0011 0.14% 0.0015 0.1884
0.8111 11:49:51 0.0005 0.06% 0.0007 0.09% 0.0006 0.07% 0.002 0.1889
0.8106 11:08:10 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% 0.0025 0.1894
0.8105 10:43:12 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% - - 0.0026 0.1895
0.8103 10:28:57 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0028 0.1897
0.8102 10:08:00 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0003 0.04% 0.0029 0.1898
0.8104 09:43:15 0.0002 0.02% - - 0.0001 0.01% 0.0027 0.1896
0.8102 09:08:14 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.04% 0.0029 0.1898
0.8103 08:43:04 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0028 0.1897
0.8104 08:21:48 0.0002 0.02% - - 0.0001 0.01% 0.0027 0.1896
0.8102 07:43:02 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.04% 0.0029 0.1898
0.8103 07:07:59 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0028 0.1897
0.8104 06:21:50 0.0004 0.05% - - 0.0001 0.01% 0.0027 0.1896
0.81 05:42:59 0.0003 0.04% 0.0004 0.05% 0.0005 0.06% 0.0031 0.19
0.8097 05:21:51 0.0001 0.01% 0.0007 0.09% 0.0008 0.10% 0.0034 0.1903
0.8096 05:08:04 0.0005 0.06% 0.0008 0.10% 0.0009 0.11% 0.0035 0.1904
0.8101 04:21:51 0.0001 0.01% 0.0003 0.04% 0.0004 0.05% 0.003 0.1899
0.8102 04:01:41 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.04% 0.0029 0.1898
0.8103 03:42:58 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0028 0.1897
0.8104 03:21:52 0.0002 0.02% - - 0.0001 0.01% 0.0027 0.1896
0.8102 02:43:26 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0003 0.04% 0.0029 0.1898
0.8101 02:08:04 0.0001 0.01% 0.0003 0.04% 0.0004 0.05% 0.003 0.1899
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی