دلار هنگ کنگ / فرانک سوییس

HKD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.119 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.119 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.119 0.08
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۰۸:۵۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.119 12:08:56 0.0003 0.25% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0007 -
0.1187 11:56:23 0.0001 0.08% 0.0002 0.17% 0.0002 0.17% 0.0004 -
0.1188 11:43:21 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
0.1187 11:35:36 - - 0.0002 0.17% 0.0002 0.17% 0.0004 -
0.1187 11:35:35 0.0004 0.34% 0.0002 0.17% 0.0002 0.17% 0.0004 -
0.1183 11:28:28 0.0004 0.34% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1187 11:09:17 0.0001 0.08% 0.0002 0.17% 0.0002 0.17% 0.0004 -
0.1188 10:43:30 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
0.1189 10:22:50 0.0006 0.51% - - - - 0.0006 -
0.1183 10:14:37 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1189 10:09:00 0.0006 0.51% - - - - 0.0006 -
0.1183 09:49:27 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1189 09:43:29 0.0006 0.51% - - - - 0.0006 -
0.1183 09:21:28 0.0005 0.42% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1188 09:08:27 0.0005 0.42% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
0.1183 08:56:20 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1189 08:43:32 0.0006 0.51% - - - - 0.0006 -
0.1183 08:35:33 - - 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1183 08:35:32 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1189 08:22:31 0.0006 0.51% - - - - 0.0006 -
0.1183 07:42:29 0.0005 0.42% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1188 07:22:48 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
0.1187 07:08:44 0.0004 0.34% 0.0002 0.17% 0.0002 0.17% 0.0004 -
0.1183 06:56:29 0.0005 0.42% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1188 06:43:32 0.0005 0.42% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
0.1183 06:28:26 0.0005 0.42% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1188 05:22:49 0.0005 0.42% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
0.1183 05:14:31 0.0005 0.42% 0.0006 0.51% 0.0006 0.51% - -
0.1188 05:03:34 - - 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
0.1188 05:03:32 0.0005 0.42% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی