شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hidrogradnja D

Hidrogradnja D
نرخ فعلی 0.21 0
بازار سهام بوسنی و هرزگوین
نرخ فعلی: 0.21 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 0.21 0
واحد پولی: -
کشور : بوسنی و هرزگوین
شاخه: بازار سهام بوسنی و هرزگوین
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۹ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Hidrogradnja D - - - - 0.01 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی