شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hidrogradnja D

Hidrogradnja D
نرخ فعلی:: 0.19 0
بازار سهام بوسنی و هرزگوین
نرخ فعلی: : 0.19 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.19 0
واحد پولی : -
کشور : بوسنی و هرزگوین
شاخه : بازار سهام بوسنی و هرزگوین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲۹ مرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.19 0.19 0.19 0.19 0.02 10.53% 2020/08/19 1399/05/29
0.21 0.21 0.21 0.21 0.01 5% 2019/09/20 1398/06/29
0.20 0.20 0.20 0.20 0.03 17.65% 2019/07/06 1398/04/15
0.17 0.17 0.17 0.17 0.03 17.65% 2019/05/09 1398/02/19
0.20 0.20 0.20 0.20 0.02 10% 2019/03/23 1398/01/3
0.22 0.22 0.22 0.22 0.08 36.36% 2019/03/15 1397/12/24
0.30 0.30 0.30 0.30 0.14 87.5% 2019/02/23 1397/12/4
0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 87.5% 2019/02/21 1397/12/2
0.30 0.30 0.30 0.30 0.05 16.67% 2019/02/14 1397/11/25
0.35 0.35 0.35 0.35 0.05 16.67% 2019/02/09 1397/11/20
0.30 0.30 0.30 0.30 0.01 3.33% 2019/02/07 1397/11/18
0.31 0.31 0.31 0.31 0.04 12.9% 2019/02/05 1397/11/16
0.35 0.35 0.35 0.35 0.05 16.67% 2019/01/30 1397/11/10
0.30 0.30 0.30 0.30 0.09 42.86% 2019/01/24 1397/11/4
0.21 0.21 0.21 0.21 0.45 214.29% 2018/12/28 1397/10/7
0.66 0.66 0.66 0.66 0.16 32% 2018/11/13 1397/08/22
0.50 0.50 0.50 0.50 0.2 66.67% 2018/09/03 1397/06/12
0.30 0.30 0.30 0.30 0.2 66.67% 2018/06/18 1397/03/28
0.50 0.50 0.50 0.50 0.2 66.67% 2018/04/24 1397/02/4

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی