HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal

HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal
نرخ فعلی:: 9,095 -
صندوق های معاملاتی کره جنوبی

نرخ فعلی: : 9,095 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9,095 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی کره جنوبی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal - 565 385 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,478 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 383 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,500 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 405 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,559 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 464 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,559 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 464 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی