شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Hanoi Battery

Hanoi Battery
نرخ فعلی 23,300 0
بازار سهام ویتنام
نرخ فعلی: 23,300 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 23,300 0
واحد پولی: -
کشور : ویتنام
شاخه: بازار سهام ویتنام
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۳ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Hanoi Battery - 1,200 2,700 1,200 5,900 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 23,925
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 625
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 23,925
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 625
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 24,340
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,040
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 24,987
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,687
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی