Guangfa CSI Media

Guangfa CSI Media
نرخ فعلی:: 0.792 0
صندوق های معاملاتی چین
نرخ فعلی: : 0.792 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.792 0
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : صندوق های معاملاتی چین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Guangfa CSI Media - 0.0130 0.0110 0.1430 0.0680 0.16

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.208
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.208
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.208
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.208
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.26%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی