شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده کمتر از کیلو

Gold Under Kilo
نرخ فعلی:: 55,995,000 2.19
آبشده
نرخ فعلی: : 55,995,000 2.19
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 55,995,000 2.19
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی