آبشده کمتر از کیلو

Gold Under Kilo
نرخ فعلی:: 54,510,000 0.31
آبشده

نرخ فعلی: : 54,510,000 0.31

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 54,510,000 0.31

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : آبشده

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد آبشده کمتر از کیلو

۱۹:۵۹:۵۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده کمتر از کیلو 170,000 770,000 3,710,000 9,120,000 9,650,000 40,105,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,177,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 332,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,108,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,401,600 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51,083,200 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,426,800 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,065,946 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,444,054 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی