شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده کمتر از کیلو

Gold Under Kilo
نرخ فعلی:: 55,995,000 2.19
آبشده
نرخ فعلی: : 55,995,000 2.19
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 55,995,000 2.19
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۷:۰۸:۲۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده کمتر از کیلو 1,200,000 2,470,000 10,000,000 28,380,000 38,240,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,585,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,409,167 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,994,231 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,000,769 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,383,026 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,611,974 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,505,068 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,489,932 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی