آبشده کمتر از کیلو

Gold Under Kilo
نرخ فعلی:: 46,710,000 0.21
آبشده
نرخ فعلی: : 46,710,000 0.21
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 46,710,000 0.21
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۵:۴۰:۴۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده کمتر از کیلو 100,000 920,000 810,000 930,000 655,000 34,702,500

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,767,273 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 942,727 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,972,917 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 737,083 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,061,370 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,648,630 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,699,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,011,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی