طلای دست دوم

Gold Mini Size
نرخ فعلی:: 10,382,560 0.13
طلا
نرخ فعلی: : 10,382,560 0.13
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,382,560 0.13
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی