طلای دست دوم

Gold Mini Size
نرخ فعلی:: 9,810,810 2.67
طلا
نرخ فعلی: : 9,810,810 2.67
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 9,810,810 2.67
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۳ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای دست دوم 255,120 628,690 503,410 1,651,460 3,058,810 7,978,810

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,283,770 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 527,040 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,711,499 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 99,311 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,253,805 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 442,995 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,635,355 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 824,545 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.4%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی