طلای دست دوم

Gold Mini Size
نرخ فعلی:: 12,446,320 -
طلا

نرخ فعلی: : 12,446,320 -

واحد حجمی : گرم

نرخ فعلی: : 12,446,320 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : طلا

واحد حجمی : گرم

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد طلای دست دوم

۱۰ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای دست دوم - 109,340 917,990 1,669,690 1,523,900 9,029,320

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,332,802 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 113,518 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,228,734 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 217,586 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,678,056 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 768,264 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,212,544 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,233,776 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی