طلای دست دوم

Gold Mini Size
نرخ فعلی:: 10,740,190 1.03
طلا
نرخ فعلی: : 10,740,190 1.03
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,740,190 1.03
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۲:۰۰:۱۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای دست دوم 109,340 312,070 225,510 152,620 232,190 7,964,190

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,435,780 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 304,410 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,465,893 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 274,297 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,263,861 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 476,329 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,395,032 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 345,158 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.32%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی