طلای دست دوم

Gold Mini Size
نرخ فعلی:: 10,792,580 0.34
طلا
نرخ فعلی: : 10,792,580 0.34
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,792,580 0.34
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
طلای 18 عیار / 750 10,938,000 ۱۹:۵۸:۵۶ 37,000 0.34% 11,033,000 10,883,000 10,968,000 289,542 11,102,000 11,102,000
طلای ۲۴ عیار 14,584,000 ۱۹:۵۸:۵۶ 50,000 0.34% 14,711,000 14,511,000 14,624,000 386,417 14,803,000 14,803,000
طلای 18 عیار / 740 10,793,000 ۱۹:۵۸:۵۶ 36,000 0.33% 10,886,000 10,738,000 10,822,000 286,167 10,954,000 10,954,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی