طلای دست دوم

Gold Mini Size
نرخ فعلی:: 10,662,740 0.32
طلا
نرخ فعلی: : 10,662,740 0.32
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,662,740 0.32
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۷:۴۲:۵۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 10,662,740
بالاترین قیمت روز 10,721,960
پایین ترین قیمت روز 10,542,010
بیشترین مقدار نوسان روز 123,010
درصد بیشترین نوسان روز 0.02%
نرخ بازگشایی بازار 10,546,570
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۷:۴۲:۵۱
نرخ روز گذشته 10,628,570
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.32%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 34,170
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,578,975 ریال
سکه
9,165,505 ریال
دلار
9,721,219 ریال
یورو
9,581,243 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 84,280 0.7967% 1399/12/04
یک ماه 132,120 1.2239% 1399/11/13
شش ماه 351,260 3.1892% 1399/06/11
یک سال 4,749,740 80.3271% 1398/12/11
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 10,673,790.74
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 10,860,126.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 10,894,525.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 10,802,595.96
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 10,903,769.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 11,031,248.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 10,825,683.66

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 10,700,096
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 10,887,793
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 10,989,272.5
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 10,849,904.33
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 10,833,898.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 11,070,111.4
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 11,154,735.7

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 10,382,563.33 10,462,286.66 10,437,802.5 10,276,645 -
حمایت 2 (S2) 10,462,286.66 10,531,027.56 10,452,810.33 10,409,327.5 -
حمایت 1 (S1) 10,562,513.33 10,573,495.76 10,467,800.16 10,456,595 10,602,375
نقطه پیوت (PP) 10,642,236.66 10,642,236.66 10,642,236.66 10,589,277.5 10,662,167.5
مقاومت 1 (R1) 10,742,463.33 10,710,977.56 10,857,679.83 10,636,545 10,782,325
مقاومت 2 (R2) 10,822,186.66 10,753,445.76 10,872,669.67 10,769,227.5 -
مقاومت 3 (R3) 10,922,413.33 10,822,186.66 10,887,677.5 10,816,495 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/12/10 10,660,460 10,491,900 10,660,460 10,628,570 0.21% 22780
1399/12/9 10,874,580 10,605,790 10,874,580 10,651,350 2.07% 220950
1399/12/6 10,762,970 10,683,240 10,926,970 10,872,300 0.95% 102500
1399/12/5 10,576,180 10,553,400 10,813,080 10,769,800 1.81% 191340
1399/12/4 10,685,520 10,519,230 10,790,300 10,578,460 0.97% 102500
1399/12/3 10,867,750 10,660,460 10,949,750 10,680,960 1.68% 179950
1399/12/2 11,277,770 10,822,190 11,284,600 10,860,910 3.65% 396360
1399/11/30 11,305,100 11,236,760 11,336,990 11,257,270 0.53% 59230
1399/11/29 11,364,330 11,163,870 11,373,440 11,198,040 1.63% 182230
1399/11/28 11,184,370 11,177,540 11,428,110 11,380,270 1.67% 186790
1399/11/27 11,264,100 11,111,480 11,359,770 11,193,480 1.63% 182230
1399/11/26 11,662,730 11,293,710 11,669,560 11,375,710 2.08% 236900
1399/11/25 11,489,610 11,489,610 11,706,010 11,612,610 1.03% 118450
1399/11/23 11,248,150 11,239,040 11,537,440 11,494,160 2.21% 248280
1399/11/21 11,157,040 11,134,260 11,359,770 11,245,880 0.78% 86560
1399/11/20 10,931,530 10,883,690 11,166,150 11,159,320 3.99% 428240
1399/11/19 10,753,850 10,712,850 10,824,470 10,731,080 0.23% 25050
1399/11/18 10,605,790 10,605,790 10,801,690 10,756,130 1.46% 154890
1399/11/16 10,637,680 10,496,450 10,765,240 10,601,240 1.29% 136670
1399/11/15 10,817,630 10,678,680 10,856,360 10,737,910 0.66% 70610
1399/11/14 10,792,580 10,769,800 10,938,360 10,808,520 0.13% 13660
1399/11/13 10,931,530 10,706,020 10,961,140 10,794,860 1.24% 134390
1399/11/12 10,735,630 10,735,630 11,116,040 10,929,250 1.78% 191340
1399/11/11 10,594,400 10,587,570 11,072,760 10,737,910 1.42% 150340
1399/11/9 10,419,010 10,416,730 10,642,240 10,587,570 1.42% 150340
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
10,662,740 17:42:51 4,560 0.04% 34,170 0.32%
10,667,300 17:38:51 4,560 0.04% 38,730 0.36%
10,662,740 17:37:55 2,280 0.02% 34,170 0.32%
10,660,460 17:36:57 2,280 0.02% 31,890 0.30%
10,662,740 17:34:53 2,280 0.02% 34,170 0.32%
10,660,460 17:33:11 9,110 0.09% 31,890 0.30%
10,669,570 17:31:21 6,830 0.06% 41,000 0.39%
10,662,740 17:29:38 2,280 0.02% 34,170 0.32%
10,660,460 17:27:36 6,840 0.06% 31,890 0.30%
10,667,300 17:26:47 6,840 0.06% 38,730 0.36%
10,660,460 17:25:44 2,280 0.02% 31,890 0.30%
10,662,740 17:24:50 6,830 0.06% 34,170 0.32%
10,669,570 17:23:54 2,270 0.02% 41,000 0.39%
10,667,300 17:22:52 6,840 0.06% 38,730 0.36%
10,660,460 17:21:58 9,110 0.09% 31,890 0.30%
10,669,570 17:20:56 6,830 0.06% 41,000 0.39%
10,662,740 17:19:37 2,280 0.02% 34,170 0.32%
10,660,460 17:18:48 9,110 0.09% 31,890 0.30%
10,669,570 17:17:41 2,270 0.02% 41,000 0.39%
10,667,300 17:16:51 2,270 0.02% 38,730 0.36%
10,669,570 17:15:44 6,830 0.06% 41,000 0.39%
10,662,740 17:13:41 4,560 0.04% 34,170 0.32%
10,667,300 17:12:50 4,560 0.04% 38,730 0.36%
10,662,740 17:11:56 2,280 0.02% 34,170 0.32%
10,660,460 17:10:57 2,280 0.02% 31,890 0.30%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی