آبشده بنکداری

Abshode wholesalers
نرخ فعلی:: 44,780,000 0.31
آبشده
نرخ فعلی: : 44,780,000 0.31
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 44,780,000 0.31
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 45,343,950.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 45,887,879.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 46,337,743.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 45,858,425.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 45,209,618.21
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 46,093,312.13
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 48,750,605.66

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 45,676,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 46,126,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 46,646,500
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 45,986,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 44,565,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 45,478,700
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 47,738,100

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 44,336,666.66 44,433,333.33 44,442,500 44,245,000 -
حمایت 2 (S2) 44,433,333.33 44,536,473.33 44,465,018 44,387,500 -
حمایت 1 (S1) 44,606,666.66 44,600,193.33 44,487,509 44,515,000 44,655,000
نقطه پیوت (PP) 44,703,333.33 44,703,333.33 44,703,333.33 44,657,500 44,727,500
مقاومت 1 (R1) 44,876,666.66 44,806,473.33 45,072,491 44,785,000 44,925,000
مقاومت 2 (R2) 44,973,333.33 44,870,193.33 45,094,982 44,927,500 -
مقاومت 3 (R3) 45,146,666.66 44,973,333.33 45,117,500 45,055,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی