آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 54,330,000 0.06
آبشده

نرخ فعلی: : 54,330,000 0.06

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 54,330,000 0.06

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : آبشده

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

آبشده معاملاتی در روز جاری

۱۲:۰۹:۱۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
54,330,000 12:09:10 10,000 0.02% 30,000 0.06% - - 30,000 338,000
54,320,000 12:08:09 10,000 0.02% 20,000 0.04% 10,000 0.02% 20,000 328,000
54,330,000 12:02:48 50,000 0.09% 30,000 0.06% - - 30,000 338,000
54,280,000 11:57:57 20,000 0.04% 20,000 0.04% 50,000 0.09% 20,000 288,000
54,300,000 11:56:03 20,000 0.04% - - 30,000 0.06% - 308,000
54,320,000 11:55:03 10,000 0.02% 20,000 0.04% 10,000 0.02% 20,000 328,000
54,330,000 11:53:09 30,000 0.06% 30,000 0.06% - - 30,000 338,000
54,300,000 11:52:09 50,000 0.09% - - 30,000 0.06% - 308,000
54,350,000 11:51:15 20,000 0.04% 50,000 0.09% 20,000 0.04% 50,000 358,000
54,370,000 11:47:22 10,000 0.02% 70,000 0.13% 40,000 0.07% 70,000 378,000
54,380,000 11:41:35 10,000 0.02% 80,000 0.15% 50,000 0.09% 80,000 388,000
54,370,000 11:38:39 10,000 0.02% 70,000 0.13% 40,000 0.07% 70,000 378,000
54,380,000 11:37:38 30,000 0.06% 80,000 0.15% 50,000 0.09% 80,000 388,000
54,350,000 11:34:45 50,000 0.09% 50,000 0.09% 20,000 0.04% 50,000 358,000
54,400,000 11:20:03 70,000 0.13% 100,000 0.18% 70,000 0.13% 100,000 408,000
54,330,000 11:18:06 - - 30,000 0.06% - - 30,000 338,000
54,330,000 11:06:26 - - 30,000 0.06% - - 30,000 338,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی