آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 44,600,000 6.37
آبشده
نرخ فعلی: : 44,600,000 6.37
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 44,600,000 6.37
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۲۵ اردیبهشت

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
44,600,000 19:57:44 20,000 0.04% 2,670,000 6.37% 2,450,000 5.81% 2,670,000 2,670,000
44,580,000 19:56:57 20,000 0.04% 2,650,000 6.32% 2,430,000 5.77% 2,650,000 2,650,000
44,600,000 19:51:06 100,000 0.22% 2,670,000 6.37% 2,450,000 5.81% 2,670,000 2,670,000
44,500,000 19:38:16 70,000 0.16% 2,570,000 6.13% 2,350,000 5.58% 2,570,000 2,570,000
44,430,000 19:31:00 30,000 0.07% 2,500,000 5.96% 2,280,000 5.41% 2,500,000 2,500,000
44,400,000 19:22:58 100,000 0.23% 2,470,000 5.89% 2,250,000 5.34% 2,470,000 2,470,000
44,300,000 19:01:20 50,000 0.11% 2,370,000 5.65% 2,150,000 5.10% 2,370,000 2,370,000
44,350,000 18:09:18 30,000 0.07% 2,420,000 5.77% 2,200,000 5.22% 2,420,000 2,420,000
44,320,000 18:00:59 30,000 0.07% 2,390,000 5.70% 2,170,000 5.15% 2,390,000 2,390,000
44,350,000 17:58:31 40,000 0.09% 2,420,000 5.77% 2,200,000 5.22% 2,420,000 2,420,000
44,310,000 17:56:55 40,000 0.09% 2,380,000 5.68% 2,160,000 5.12% 2,380,000 2,380,000
44,350,000 17:53:38 20,000 0.05% 2,420,000 5.77% 2,200,000 5.22% 2,420,000 2,420,000
44,370,000 17:52:14 20,000 0.05% 2,440,000 5.82% 2,220,000 5.27% 2,440,000 2,440,000
44,390,000 17:48:34 10,000 0.02% 2,460,000 5.87% 2,240,000 5.31% 2,460,000 2,460,000
44,400,000 17:41:23 40,000 0.09% 2,470,000 5.89% 2,250,000 5.34% 2,470,000 2,470,000
44,440,000 17:36:33 10,000 0.02% 2,510,000 5.99% 2,290,000 5.43% 2,510,000 2,510,000
44,450,000 17:35:47 20,000 0.05% 2,520,000 6.01% 2,300,000 5.46% 2,520,000 2,520,000
44,430,000 17:33:16 10,000 0.02% 2,500,000 5.96% 2,280,000 5.41% 2,500,000 2,500,000
44,420,000 17:31:29 30,000 0.07% 2,490,000 5.94% 2,270,000 5.39% 2,490,000 2,490,000
44,450,000 17:16:48 30,000 0.07% 2,520,000 6.01% 2,300,000 5.46% 2,520,000 2,520,000
44,480,000 17:06:41 20,000 0.04% 2,550,000 6.08% 2,330,000 5.53% 2,550,000 2,550,000
44,500,000 17:03:18 50,000 0.11% 2,570,000 6.13% 2,350,000 5.58% 2,570,000 2,570,000
44,450,000 16:59:39 50,000 0.11% 2,520,000 6.01% 2,300,000 5.46% 2,520,000 2,520,000
44,400,000 16:58:32 20,000 0.05% 2,470,000 5.89% 2,250,000 5.34% 2,470,000 2,470,000
44,380,000 16:53:22 10,000 0.02% 2,450,000 5.84% 2,230,000 5.29% 2,450,000 2,450,000
44,370,000 16:48:40 30,000 0.07% 2,440,000 5.82% 2,220,000 5.27% 2,440,000 2,440,000
44,400,000 16:44:42 70,000 0.16% 2,470,000 5.89% 2,250,000 5.34% 2,470,000 2,470,000
44,330,000 16:42:27 20,000 0.05% 2,400,000 5.72% 2,180,000 5.17% 2,400,000 2,400,000
44,350,000 16:39:01 20,000 0.05% 2,420,000 5.77% 2,200,000 5.22% 2,420,000 2,420,000
44,330,000 16:38:46 10,000 0.02% 2,400,000 5.72% 2,180,000 5.17% 2,400,000 2,400,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی