آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 45,320,000 1.83
آبشده
نرخ فعلی: : 45,320,000 1.83
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 45,320,000 1.83
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی