آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 56,620,000 0.09
آبشده

نرخ فعلی: : 56,620,000 0.09

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 56,620,000 0.09

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : آبشده

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد آبشده معاملاتی

۱۳:۰۳:۱۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده معاملاتی 50,000 1,930,000 3,990,000 9,780,000 6,120,000 42,010,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55,425,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,195,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,772,800 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,847,200 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51,708,919 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,911,081 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,567,718 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,052,282 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی