آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 44,600,000 6.37
آبشده
نرخ فعلی: : 44,600,000 6.37
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 44,600,000 6.37
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده معاملاتی 2,670,000 3,950,000 630,000 6,000,000 13,570,000 31,850,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,550,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,050,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,581,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,019,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,964,590 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 364,590 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,691,812 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,091,812 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی