آبشده فردایی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 53,000,000 1.51
آبشده
نرخ فعلی: : 53,000,000 1.51
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 53,000,000 1.51
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۱:۵۶:۰۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده فردایی 800,000 4,000,000 5,520,000 25,200,000 35,580,000 47,512,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56,748,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,748,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58,990,476 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,990,476 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,005,342 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 994,658 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,929,315 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,070,685 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.65%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی