آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 45,320,000 0
آبشده
نرخ فعلی: : 45,320,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 45,320,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۷ بهمن

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده معاملاتی - 2,320,000 4,350,000 1,210,000 23,200,000 39,048,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,237,273 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,082,727 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,236,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,916,400 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,064,474 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,744,474 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,393,267 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,073,267 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی