آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 54,400,000 0.18
آبشده

نرخ فعلی: : 54,400,000 0.18

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 54,400,000 0.18

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : آبشده

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات آبشده معاملاتی

در حال حاضر قیمت آبشده معاملاتی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آبشده معاملاتی
54,400,000 ریال
می باشد

قیمت آبشده معاملاتی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آبشده معاملاتی روز گذشته برابر با
54,300,000 ریال
بود

قیمت آبشده معاملاتی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آبشده معاملاتی نسبت به روز گذشته
100,000 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت آبشده معاملاتی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آبشده معاملاتی برابر با 54,330,000 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آبشده معاملاتی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54,450,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آبشده معاملاتی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54,280,000 ریال

قیمت آبشده معاملاتی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آبشده معاملاتی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 53,830,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.05 درصدی یا 570,000 ریال آبشده معاملاتی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آبشده معاملاتی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آبشده معاملاتی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 50,670,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.36  درصدی یا 3,730,000 ریال آبشده معاملاتی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آبشده معاملاتی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آبشده معاملاتی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 شهریور 1400  با رقم 51,200,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.25 درصدی یا 3,200,000 ریال آبشده معاملاتی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آبشده معاملاتی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آبشده معاملاتی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 خرداد 1400  با رقم 46,830,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.16 درصدی یا 7,570,000 ریال آبشده معاملاتی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آبشده معاملاتی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آبشده معاملاتی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 آذر 1399  با رقم 45,650,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 19.16 درصدی یا 8,750,000 ریال آبشده معاملاتی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آبشده معاملاتی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آبشده معاملاتی برابر است با 64,750,000 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آبشده معاملاتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.29553 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آبشده معاملاتی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آبشده معاملاتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.36 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آبشده معاملاتی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 7 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به آبشده معاملاتی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.25 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آبشده معاملاتی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آبشده معاملاتی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  16.16 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آبشده معاملاتی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به آبشده معاملاتی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 19.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.59  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده معاملاتی، 7.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده معاملاتی، 7.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده معاملاتی،  7.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده معاملاتی،  7.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 4.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده معاملاتی،  7.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده معاملاتی،  7.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آبشده معاملاتی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 2.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آبشده معاملاتی،  7.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آبشده معاملاتی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی