آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 44,600,000 6.37
آبشده
نرخ فعلی: : 44,600,000 6.37
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 44,600,000 6.37
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی