آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 45,320,000 1.83
آبشده
نرخ فعلی: : 45,320,000 1.83
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 45,320,000 1.83
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 45,096,419.75
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 44,851,449.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 46,149,760.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 46,901,129.18
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 47,001,230.47
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 50,031,302.28
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 46,393,536.93

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 44,896,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 44,129,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 46,827,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 47,776,333.33
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 48,095,800
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 51,517,700
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 47,121,350

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 43,730,000 44,140,000 44,070,000 44,050,000 -
حمایت 2 (S2) 44,140,000 44,522,000 44,153,400 44,300,000 -
حمایت 1 (S1) 44,730,000 44,758,000 44,236,700 45,050,000 44,435,000
نقطه پیوت (PP) 45,140,000 45,140,000 45,140,000 45,300,000 44,992,500
مقاومت 1 (R1) 45,730,000 45,522,000 46,403,300 46,050,000 45,435,000
مقاومت 2 (R2) 46,140,000 45,758,000 46,486,600 46,300,000 -
مقاومت 3 (R3) 46,730,000 46,140,000 46,570,000 47,050,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی