آبشده معاملاتی

Abshode Saturday
نرخ فعلی:: 54,450,000 0.28
آبشده

نرخ فعلی: : 54,450,000 0.28

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 54,450,000 0.28

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : آبشده

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه آبشده معاملاتی

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آبشده نقدی 54,480,000 ۱۲:۴۶:۴۰ 230,000 0.42% 54,480,000 54,280,000 54,300,000 1,514,231 54,250,000 55,280,000
آبشده بنکداری 54,590,000 ۱۲:۴۷:۵۸ 200,000 0.37% 54,630,000 54,360,000 54,430,000 1,520,385 54,390,000 55,420,000
آبشده کمتر از کیلو 54,540,000 ۱۲:۴۷:۵۸ 200,000 0.37% 54,580,000 54,310,000 54,380,000 1,520,385 54,340,000 55,370,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی