آبشده نقدی

Gold Futures
نرخ فعلی:: 42,680,000 1.79
آبشده
نرخ فعلی: : 42,680,000 1.79
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 42,680,000 1.79
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی