آبشده نقدی

Gold Futures
نرخ فعلی:: 57,050,000 -
آبشده

نرخ فعلی: : 57,050,000 -

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 57,050,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : آبشده

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی