شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آبشده نقدی

Gold Futures
نرخ فعلی:: 53,980,000 0
آبشده
نرخ فعلی: : 53,980,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 53,980,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده نقدی - 1,390,000 8,490,000 27,950,000 36,240,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52,447,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,532,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,917,083 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,062,917 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,379,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8,600,667 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,681,429 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16,298,571 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی