آبشده نقدی

Gold Futures
نرخ فعلی:: 49,470,000 -
آبشده
نرخ فعلی: : 49,470,000 -
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 49,470,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد آبشده نقدی

۲۲ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده نقدی - 760,000 350,000 4,240,000 15,250,000 31,100,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,721,000 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 251,000 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,675,455 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 205,455 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,065,972 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 404,028 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,911,164 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,558,836 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.45%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی