آبشده نقدی

Gold Futures
نرخ فعلی:: 47,480,000 0
آبشده
نرخ فعلی: : 47,480,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 47,480,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آبشده نقدی - 1,830,000 1,380,000 980,000 950,000 33,570,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,998,182 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,481,818 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,005,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,474,167 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,149,444 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,330,556 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,675,214 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,804,786 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی