آبشده نقدی

Gold Futures
نرخ فعلی:: 57,050,000 -
آبشده

نرخ فعلی: : 57,050,000 -

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 57,050,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : آبشده

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

نمودار جامع تحولات سالانه آبشده نقدی

نمودار کندل‌استیک آبشده نقدی در روز جاری

نمودار نوسانات آبشده نقدی در روز جاری

مقایسه روند قیمت آبشده نقدی در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه آبشده نقدی

اندیکاتورهای آبشده نقدی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی