آبشده نقدی

Gold Futures
نرخ فعلی:: 46,200,000 0
آبشده
نرخ فعلی: : 46,200,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 46,200,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آبشده بنکداری 46,250,000 ۲۷ خرداد - - 46,920,000 46,250,000 0 70,000 46,920,000 47,760,000
آبشده معاملاتی 46,200,000 ۲۷ خرداد - - 46,480,000 46,200,000 0 119,630 46,770,000 47,690,000
آبشده کمتر از کیلو 46,200,000 ۲۷ خرداد - - 46,870,000 46,200,000 0 70,000 46,870,000 47,710,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی