طلای 18 عیار / 740

Gold 740k
نرخ فعلی:: 9,811,000 2.67
طلا
نرخ فعلی: : 9,811,000 2.67
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 9,811,000 2.67
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۳ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای 18 عیار / 740 255,000 629,000 503,000 1,651,000 3,059,000 7,979,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,283,750 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 527,250 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,711,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 99,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,253,820 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 442,820 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,635,348 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 824,348 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.4%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی