شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای 18 عیار / 740

Gold 740k
نرخ فعلی 9,535,000 0
طلا
نرخ فعلی: 9,535,000 0
واحد حجمی: گرم
نرخ فعلی: 9,535,000 0
واحد پولی: ریال
کشور : ایران
شاخه: طلا
واحد حجمی: گرم
نوع بازار: بازار داخلی

عملکرد ۱۹ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای 18 عیار / 740 - 763,000 2,287,000 4,786,000 5,291,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 8,883,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 651,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 8,299,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,235,667 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 7,200,808 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,334,192 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 6,403,660 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,131,340 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.9%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی