طلای 18 عیار / 740

Gold 740k
نرخ فعلی:: 11,319,000 -
طلا
نرخ فعلی: : 11,319,000 -
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 11,319,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد طلای 18 عیار / 740

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای 18 عیار / 740 - 57,000 148,000 1,030,000 679,000 7,135,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,261,818 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57,182 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,328,174 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,174 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,227,486 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91,514 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,711,143 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 607,857 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.67%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی