مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 59,575,000 1.09
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 59,575,000 1.09
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 59,575,000 1.09
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی