مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 42,873,000 0.76
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 42,873,000 0.76
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 42,873,000 0.76
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی