مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 54,384,000 -
مظنه / مثقال

نرخ فعلی: : 54,384,000 -

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 54,384,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : مظنه / مثقال

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (EMA) مثقال / حواله دلار

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 54,484,666.66
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 54,286,833.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 54,520,922.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 53,787,745.29
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 53,261,736.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 51,937,654.73
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 49,838,093.85

‌میانگین متحرک (SMA) مثقال / حواله دلار

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 54,504,200
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 54,259,500
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 54,584,250
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 53,778,900
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 52,680,420
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 51,673,600
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 48,651,115

سطوح ‌حمایت و مقاومت مثقال / حواله دلار

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 53,550,666.66 53,805,333.33 53,704,000 -816,000 -
حمایت 2 (S2) 53,805,333.33 54,013,141.33 53,749,369.6 26,622,000 -
حمایت 1 (S1) 54,094,666.66 54,141,525.33 53,794,684.8 -272,000 54,222,000
نقطه پیوت (PP) 54,349,333.33 54,349,333.33 54,349,333.33 27,166,000 54,413,000
مقاومت 1 (R1) 54,638,666.66 54,557,141.33 54,973,315.2 272,000 54,766,000
مقاومت 2 (R2) 54,893,333.33 54,685,525.33 55,018,630.4 27,710,000 -
مقاومت 3 (R3) 55,182,666.66 54,893,333.33 55,064,000 816,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی