مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 52,866,000 3.51
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 52,866,000 3.51
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 52,866,000 3.51
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۷:۳۳:۱۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 52,866,000
بالاترین قیمت روز 56,022,000
پایین ترین قیمت روز 52,860,000
بیشترین مقدار نوسان روز 3,160,000
درصد بیشترین نوسان روز 5.97%
نرخ بازگشایی بازار 55,121,000
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۷:۳۳:۱۸
نرخ روز گذشته 54,721,000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 3.51%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 1,855,000
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,177,030 ریال
سکه
11,466,714 ریال
دلار
12,383,651 ریال
یورو
12,352,757 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 4,797,000 8.3190% 1399/08/03
یک ماه 6,709,000 11.2614% 1399/07/10
شش ماه 23,988,000 83.0667% 1399/02/11
یک سال 35,190,000 199.0835% 1398/08/09
سه سال 47,466,510 879.0925% 1396/08/09
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 55,894,703.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 57,404,471.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 58,020,293.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 57,908,412.63
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 56,106,599.76
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 51,667,165.63
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 43,201,303.65

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 56,137,400
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 57,512,600
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 59,242,400
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 58,500,766.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 55,890,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 50,505,190
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 39,918,960

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 48,648,000 50,754,000 48,913,500 50,378,000 -
حمایت 2 (S2) 50,754,000 51,961,884 49,177,210.8 51,619,000 -
حمایت 1 (S1) 51,810,000 52,708,116 49,440,605.4 53,540,000 51,282,000
نقطه پیوت (PP) 53,916,000 53,916,000 53,916,000 54,781,000 53,652,000
مقاومت 1 (R1) 54,972,000 55,123,884 56,291,394.6 56,702,000 54,444,000
مقاومت 2 (R2) 57,078,000 55,870,116 56,554,789.2 57,943,000 -
مقاومت 3 (R3) 58,134,000 57,078,000 56,818,500 59,864,000 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/8 56,104,000 54,579,000 56,124,000 54,721,000 0.93% 507000
1399/08/7 57,125,000 54,888,000 57,125,000 55,228,000 3.52% 1945000
1399/08/6 55,891,000 55,891,000 57,560,000 57,173,000 2.27% 1271000
1399/08/5 57,597,000 55,425,000 57,597,000 55,902,000 3.15% 1761000
1399/08/3 58,857,000 57,365,000 58,857,000 57,663,000 2.31% 1330000
1399/08/1 58,929,000 58,632,000 59,841,000 58,993,000 0.37% 220000
1399/07/30 53,487,000 53,487,000 59,272,000 59,213,000 11.26% 5991000
1399/07/29 60,238,000 53,222,000 60,238,000 53,222,000 13.70% 7290000
1399/07/28 62,944,000 60,241,000 63,691,000 60,512,000 3.28% 1987000
1399/07/27 63,754,000 62,126,000 64,014,000 62,499,000 1.76% 1100000
1399/07/24 62,949,000 62,769,000 63,702,000 63,599,000 0.97% 609000
1399/07/23 62,941,000 62,478,000 63,479,000 62,990,000 0.19% 119000
1399/07/22 62,988,000 62,669,000 63,930,000 62,871,000 0.52% 325000
1399/07/21 62,068,000 61,859,000 63,307,000 63,196,000 1.56% 970000
1399/07/20 62,319,000 61,859,000 64,039,000 62,226,000 0.16% 99000
1399/07/19 59,805,000 59,805,000 62,385,000 62,325,000 6.86% 3999000
1399/07/16 58,548,000 58,049,000 58,906,000 58,326,000 0.97% 566000
1399/07/15 58,688,000 58,641,000 59,391,000 58,892,000 0.15% 91000
1399/07/14 56,205,000 56,205,000 58,819,000 58,801,000 4.08% 2305000
1399/07/13 57,979,000 55,086,000 57,979,000 56,496,000 2.61% 1475000
1399/07/12 59,408,000 57,862,000 59,408,000 57,971,000 2.77% 1604000
1399/07/10 58,954,000 58,915,000 59,730,000 59,575,000 1.09% 640000
1399/07/9 57,917,000 57,731,000 59,149,000 58,935,000 1.36% 792000
1399/07/8 58,001,000 56,965,000 58,289,000 58,143,000 0.63% 365000
1399/07/7 56,539,000 56,539,000 57,816,000 57,778,000 0.63% 365000
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
52,866,000 17:33:18 2,000 - 1,855,000 3.51%
52,864,000 17:32:52 2,000 - 1,857,000 3.51%
52,862,000 17:32:29 18,000 0.03% 1,859,000 3.52%
52,880,000 17:31:10 20,000 0.04% 1,841,000 3.48%
52,860,000 17:30:40 10,000 0.02% 1,861,000 3.52%
52,870,000 17:29:10 2,000 - 1,851,000 3.50%
52,868,000 17:28:48 3,138,000 5.94% 1,853,000 3.50%
56,006,000 17:28:26 8,000 0.01% 1,285,000 2.35%
56,014,000 17:27:08 3,146,000 5.95% 1,293,000 2.36%
52,868,000 17:26:47 12,000 0.02% 1,853,000 3.50%
52,880,000 17:26:25 16,000 0.03% 1,841,000 3.48%
52,864,000 17:25:10 3,146,000 5.95% 1,857,000 3.51%
56,010,000 17:24:47 3,150,000 5.96% 1,289,000 2.36%
52,860,000 17:23:08 22,000 0.04% 1,861,000 3.52%
52,882,000 17:22:46 14,000 0.03% 1,839,000 3.48%
52,868,000 17:22:25 3,152,000 5.96% 1,853,000 3.50%
56,020,000 17:21:21 3,152,000 5.96% 1,299,000 2.37%
52,868,000 17:20:55 12,000 0.02% 1,853,000 3.50%
52,880,000 17:20:31 10,000 0.02% 1,841,000 3.48%
52,870,000 17:19:03 4,000 0.01% 1,851,000 3.50%
52,866,000 17:18:45 3,152,000 5.96% 1,855,000 3.51%
56,018,000 17:18:24 3,144,000 5.95% 1,297,000 2.37%
52,874,000 17:17:05 2,000 - 1,847,000 3.49%
52,876,000 17:16:46 10,000 0.02% 1,845,000 3.49%
52,866,000 17:16:27 10,000 0.02% 1,855,000 3.51%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی