مثقال / بر مبنای سکه

gold_17_coin
نرخ فعلی:: 58,031,200 -
مظنه / مثقال

نرخ فعلی: : 58,031,200 -

واحد حجمی : مثقال

نرخ فعلی: : 58,031,200 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : مظنه / مثقال

واحد حجمی : مثقال

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد مثقال / بر مبنای سکه

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال / بر مبنای سکه - 2,384,900 4,460,600 10,930,600 2,570,400 40,984,200

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56,524,092 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,507,108 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55,820,340 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,210,860 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,685,520 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,345,680 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 51,394,758 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,636,442 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی