شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مثقال / بر مبنای سکه

gold_17_coin
نرخ فعلی:: 56,525,200 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 56,525,200 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 56,525,200 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال / بر مبنای سکه - 2,353,900 9,230,200 29,894,500 38,585,900 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,716,383 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,808,817 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,729,250 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,795,950 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,919,053 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,606,147 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,363,882 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,161,318 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.6%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی