مثقال / بر مبنای سکه

gold_17_coin
نرخ فعلی:: 47,365,600 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 47,365,600 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 47,365,600 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال / بر مبنای سکه - 817,000 3,312,200 4,752,100 13,006,200 36,236,600

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,169,090 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 196,510 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,587,973 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 777,627 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,454,832 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,910,768 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,562,236 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 196,636 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی