مثقال / عیار جهانی

Mesghal / Global Gold
نرخ فعلی:: 51,926,000 0.53
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 51,926,000 0.53
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 51,926,000 0.53
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی