مثقال / عیار جهانی

Mesghal / Global Gold
نرخ فعلی:: 48,364,000 0
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 48,364,000 0
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 48,364,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۳ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال / عیار جهانی - 288,000 1,653,000 3,044,000 1,880,000 35,920,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,667,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 697,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,263,417 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,100,583 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,092,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,272,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,785,450 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,578,550 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی