مثقال / عیار جهانی

Mesghal / Global Gold
نرخ فعلی:: 50,755,000 -
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 50,755,000 -
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 50,755,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد مثقال / عیار جهانی

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مثقال / عیار جهانی - 157,000 264,000 5,933,000 2,487,000 32,365,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,538,000 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 217,000 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,859,913 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 104,913 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,251,028 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 503,972 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,767,388 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,987,612 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.25%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی