حباب سکه گرمی

Gerami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 9,930,000 3.12
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 9,930,000 3.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9,930,000 3.12
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
حباب سکه امامی 5,150,000 ۱۷:۲۶:۵۷ 1,990,000 62.97% 5,540,000 390,000 3,190,000 4,003,043 3,160,000 3,160,000
حباب سکه بهار آزادی 50,000 ۱۷:۲۶:۵۷ 380,000 760% 4,340,000 10,000 2,540,000 971,739 430,000 2,590,000
حباب نیم سکه 4,780,000 ۱۷:۲۵:۵۵ 300,000 6.70% 4,890,000 2,130,000 3,730,000 1,463,478 5,090,000 5,090,000
حباب ربع سکه 10,670,000 ۱۷:۲۶:۵۷ 1,000,000 10.34% 10,720,000 9,330,000 9,340,000 1,380,870 9,770,000 11,010,000
ارزش واقعی سکه 107,476,000 ۱۶ شهریور - - 109,188,000 107,476,000 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی