حباب سکه گرمی

Gerami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 7,920,000 -
سکه / حباب سکه ها

نرخ فعلی: : 7,920,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7,920,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / حباب سکه ها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه حباب سکه گرمی

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
حباب سکه امامی 3,530,000 ۴ آذر - - 3,610,000 2,980,000 0 1,604,615 4,010,000 4,010,000
حباب سکه بهار آزادی 810,000 ۴ آذر - - 1,370,000 250,000 0 33,077 1,690,000 1,970,000
حباب نیم سکه 3,510,000 ۴ آذر - - 3,920,000 3,380,000 0 845,000 3,850,000 3,850,000
حباب ربع سکه 7,280,000 ۴ آذر - - 7,430,000 7,210,000 0 520,385 7,310,000 7,330,000
ارزش واقعی سکه 107,476,000 ۱۶ شهریور - - 109,188,000 107,476,000 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی