سکه گرمی

Gram Coin
نرخ فعلی:: 22,070,000 0.32
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 22,070,000 0.32
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 22,070,000 0.32
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱ مهر

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
22,070,000 11:05:10 10,000 0.05% 70,000 0.32% 70,000 0.32% 230,000 11,250
22,060,000 11:08:19 60,000 0.27% 60,000 0.27% 60,000 0.27% 240,000 21,250
22,000,000 11:21:54 - - - - - - 300,000 81,250
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی