سکه گرمی

Gram Coin
نرخ فعلی:: 21,890,000 -
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 21,890,000 -
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 21,890,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه امامی 118,640,000 ۴ مهر - - 118,670,000 117,280,000 0 989,630 118,640,000 122,110,000
سکه بهار آزادی 113,490,000 ۴ مهر - - 113,520,000 112,980,000 0 1,232,963 114,480,000 117,990,000
نیم سکه 59,500,000 ۴ مهر - - 59,500,000 59,320,000 0 1,180,370 59,500,000 64,000,000
ربع سکه 35,090,000 ۴ مهر - - 35,090,000 34,860,000 0 1,564,259 35,090,000 39,000,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی