طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 15,222,000 -
طلا
نرخ فعلی: : 15,222,000 -
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 15,222,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی