طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 14,354,000 0.08
طلا
نرخ فعلی: : 14,354,000 0.08
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 14,354,000 0.08
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
طلای 18 عیار / 750 10,765,000 ۱۱:۰۰:۱۶ 10,000 0.09% 10,765,000 10,765,000 10,765,000 155,840 10,775,000 10,775,000
طلای 18 عیار / 740 10,622,000 ۱۱:۰۰:۱۶ 9,000 0.08% 10,622,000 10,622,000 10,622,000 154,000 10,631,000 10,631,000
طلای دست دوم 10,621,740 ۱۱:۰۰:۱۶ 9,110 0.09% 10,621,740 10,621,740 10,621,740 153,895 10,630,850 10,630,850
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی