شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 12,926,000 2.19
طلا
نرخ فعلی: : 12,926,000 2.19
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 12,926,000 2.19
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۵۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای 18 عیار / 750 277,000 570,000 2,313,000 6,552,000 8,828,000 11,712,570

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,369,917 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 556,083 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,812,880 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,113,120 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,706,560 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,219,440 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,875,735 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,050,265 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی