طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 11,523,000 1.43
طلا
نرخ فعلی: : 11,523,000 1.43
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 11,523,000 1.43
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۴۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای 18 عیار / 750 97,000 23,000 25,000 668,000 833,000 7,478,200

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,552,333 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,630,462 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 107,462 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,087,851 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 435,149 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,715,747 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 807,253 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.53%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی