طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 10,654,000 0
طلا
نرخ فعلی: : 10,654,000 0
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,654,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
طلای 18 عیار / 750 - 13,000 498,000 665,000 2,996,000 8,480,600

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,742,800 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88,800 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,660,348 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6,348 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,334,941 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 319,059 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,643,440 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,560 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی