طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 10,701,000 0.53
طلا
نرخ فعلی: : 10,701,000 0.53
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,701,000 0.53
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 10,733,728.39
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 10,803,826.18
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 10,677,153.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 10,508,377.93
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 10,430,087.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 10,473,769.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 11,084,133.26

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 10,742,600
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 10,822,500
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 10,686,650
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 10,471,533.33
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 10,231,420
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 10,507,470
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 11,105,260

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 10,503,333.33 10,569,666.66 10,536,000 10,565,000 -
حمایت 2 (S2) 10,569,666.66 10,620,090.66 10,547,008.8 10,600,500 -
حمایت 1 (S1) 10,635,333.33 10,651,242.66 10,558,004.4 10,697,000 10,602,500
نقطه پیوت (PP) 10,701,666.66 10,701,666.66 10,701,666.66 10,732,500 10,685,250
مقاومت 1 (R1) 10,767,333.33 10,752,090.66 10,843,995.6 10,829,000 10,734,500
مقاومت 2 (R2) 10,833,666.66 10,783,242.66 10,854,991.2 10,864,500 -
مقاومت 3 (R3) 10,899,333.33 10,833,666.66 10,866,000 10,961,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی